Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Partner Techniczny
Filippi MarlinX
Partner Techniczny
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

MIĘDZYNARODOWE REGATY MASTERSÓW, VALENCE 2019: WIELKIE SUKCESY POLAKÓW (wyniki)

WORLD ROWING MASTERS REGATTA 2017 BLED Wyniki zawodników polskich klubów

Olimpijczycy, którzy nie wystąpili na arenie igrzysk

Postanowienie Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczące badań lekarskich zawodników

Regulamin przyznawania licencji zawodniczych "Masters" w PZTW

Ranking o "Złote Wiosło Leśnego Dziadka" za rok 2010 Wyniki Jesiennych Regat Kwalifikacyjnych

29 stycznia 2007 - Poprawki czasowe do obliczania wyników podczas regat długodystansowych na 8 000m

 

Weterani (KW i MW) - są to zawodniczki i zawodnicy, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 27 lat i więcej oraz w danym sezonie nie startowali w składzie osad seniorskich. Organizatorzy mogą dokonać podziału weteranów na grupy wiekowe w poszczególnych konkurencjach. Zaleca się stosowanie podziału na grupy wiekowe wg klasyfikacji FISA tj.:

grupa A - wiek 27 - 35 lat grupa E - wiek 55 - 59 lat
grupa B - wiek 36 - 42 lata grupa F - wiek 60 - 64 lata
grupa C - wiek 43 - 49 lat grupa G - wiek 65 - 69 lat
grupa D - wiek 50 - 54 lata grupa H - wiek 70 i więcej lat

 

Jeżeli ilość zgłoszeń do regat w konkurencjach KW i MW nie będzie zapewniała rozegrania pełnych finałów w co najmniej czterech grupach wiekowych oddzielnie kobiet i mężczyzn Komisja Sędziowska będzie klasyfikować łącznie wszystkie kobiety i wszystkich mężczyzn przeliczając czas rzeczywisty osiągnięty przez załogę poprzez odjęcie poprawek czasowych odpowiednich dla wieku zawodnika - w przypadku 1x KW lub 1x MW oraz średniej arytmetycznej wieku osady - w przypadku konkurencji pozostałych.

Wiek zawodnika (zarówno dla klasyfikacji wg grup FISA jak i dla przeliczania) zaokrąglany jest do pełnych lat, czyli zawodnik - niezależnie od miesiąca urodzenia - kwalifikowany jest do grupy wiekowej odpowiadającej rocznikowi urodzenia. Średnią arytmetyczną osady zaokrągla się do pełnych lat. Np. zawodnik urodzony 1 marca 1943 roku jest kwalifikowany do grupy E i jeżeli startuje w konkurencji 1x MW będzie miał odjętą (od czasu osiągniętego na 1000 m) poprawkę 19,6 sek., natomiast 4+ MW, w której wystartują zawodnicy w wieku 38, 45, 52 i 54 lata - średnia wieku wynosić będzie 47,25 - w zaokrągleniu 47 (nie wliczamy wieku sternika), a poprawka wyniesie 8,6 sek. Jeszcze jeden przykład - 2x MW- zawodnicy 49 lat i 58 lat, średnia wieku - 53,5 - w zaokrągleniu 54 - poprawka 15,7 sek.

Tabela poprawek czasowych na dystansie 1000 m na wodzie:

Wiek 1x, 2- 2x, 4+ 4x, 8+ Wiek 1x, 2- 2x, 4+ 4x, 8+
  k = 0,025 k= 0,0216 k = 0,02   k= 0,025 k=0,0216 k = 0,02
27 - - - 49 12,1 10,5 9,7
28 0,0 0,0 0,0 50 13,2 11,4 10,6
29 0,1 0,1 0,1 51 14,4 12,4 11,5
30 0,2 0,2 0,2 52 15,6 13,5 12,5
31 0,4 0,3 0,3 53 16,9 14,6 13,5
32 0,6 0,5 0,5 54 18,2 15,7 14,6
33 0,9 0,8 0,7 55 19,6 16,9 15,7
34 1,2 1,1 1,0 56 21,0 18,2 16,8
35 1,6 1,4 1,3 57 22,5 19,4 18,0
36 2,0 1,7 1,6 58 24,0 20,8 19,2
37 2,5 2,2 2,0 59 25,6 22,1 20,5
38 3,0 2,6 2,4 60 27,2 23,5 21,8
39 3,6 3,1 2,9 61 28,9 25,0 23,1
40 4,2 3,7 3,4 62 30,6 26,5 24,5
41 4,9 4,2 3,9 63 32,4 28,0 25,9
42 5,6 4,9 4,5 64 34,2 29,6 27,4
43 6,4 5,5 5,1 65 36,1 31,2 28,9
44 7,2 6,2 5,8 66 38,0 32,9 30,4
45 8,1 7,0 6,5 67 40,0 34,6 32,0
46 9,0 7,8 7,2 68 42,0 36,3 33,6
47 10,0 8,6 8,0 69 44,1 38,1 35,3
48 11,0 9,5 8,8 70 46,2 39,9 37,0

Wyliczenie wg wzoru: D = (w-27) x k, gdzie: w - wiek osady; k - współczynnik
Opracowano wg czasopisma US Rowing