Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Patronat Prezydenta RP
Partner medialny
Partner medialny
Polskie Radio Jedynka
Partner medialny
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Zarząd Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich w dniu 26.08.2017 zatwierdził Wioślarski Regulamin Sportowy. Jednocześnie straciły moc postanowienia Wioślarskiego Regulaminu Sportowego z roku 2013.

Wioślarski Regulamin Sportowy