Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
COS
Partner
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Kalendarz 2024

Kalendarz 2023

Kalendarz 2022

Kalendarz 2021

Kalendarz 2020

Kalendarz 2019

Kalendarz 2018

Kalendarz 2017

Kalendarz 2016

Kalendarz 2015

CENTRALNE REGATY OTWARCIA SEZONU SENIORÓW I JUNIORÓW

1. TERMIN I MIEJSCE

Regaty odbędą się w dniach 29-30.04.2023 r. w Poznaniu na torze regatowym Malta. Tor w tych regatach przewidziany jest do jednoczesnego startu 8 osad.

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

Organizator WZTW Poznań pod nadzorem merytorycznym PZTW. Komisję Sędziów powołuje PZTW.

Sędzia Główny - Wiśniewski Marcin
Z-ca Sędziego Głównego - Okniński Grzegorz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Daniel Aleksander
Starszy Sekretarz - Szymerowska Maria
Starszy Sędzia Komisji Kontroli - Włodek Magdalena
Przedstawiciel Kolegium Sędziów - Kamiński Franciszek
Przedstawiciel PZTW - Kucharski Tomasz

3. PROGRAM REGAT

         29 kwietnia – SOBOTA – rano

1. 2- KJ/KJM kontrolny   7. 2- MA/MB kontrolny 
2. 1x KJ kontrolny   8. 2- KA/KB kontrolny
3. 2- MJ/MJM kontrolny   9. 1x KA/KB kontrolny
4. 1x MJ kontrolny   10. 1x MA/MB kontrolny
5. 1x KJM kontrolny    11. 1x KL/KBL kontrolny
6. 1x MJM kontrolny    12. 1x ML/MBL kontrolny

         29 kwietnia – SOBOTA – po południu

1a. 2- KJ/KJM kontrolny   8a. 2- KA/KB kontrolny
2a. 1x KJ kontrolny   9a. 1x KA/KB kontrolny
3a. 2- MJ/MJM kontrolny   10a. 1x MA/MB kontrolny
4a. 1x MJ kontrolny   11a. 1x KL/KBL kontrolny
5a. 1x KJM kontrolny    12a. 1x ML/MBL  
6a. 1x MJM kontrolny    13. 2x MA/MB kontrolny
7a. 2- MA/MB     14.  4- MA/MB kontrolny
 • Wyścigi w konkurencjach KJ, MJ, KJM i MJM rozgrywane będą systemem: w sobotę rano - przedbiegi, po południu finały, w niedzielę rano i po południu dalszy ciąg finałów tych konkurencji. Osady do poszczególnych przedbiegów w konkurencjach KJ i MJ zostaną rozstawione przez trenera kadry juniorów w porozumieniu z dyrektorem sportowym na podstawie Centralnych Kontrolnych Regat Jesiennych 2022, Centralnych Regat Długodystansowych 2023 i konsultacji juniorów. Osady do przedbiegów KJM i MJM zostaną rozlosowane. We wszystkich ww. konkurencjach do popołudniowych finałów w sobotę załogi awansować będą wg następujących zasad:
  • Do pierwszego finału awansują zwycięzcy przedbiegów.
  • Finał A zostaje uzupełniony przez osady, które uzyskały kolejne najlepsze czasy.
  • W kolejnych finałach zawodnicy rozstawieni zostają wg uzyskanych czasów.
 • Po każdej serii finałów następować może wymiana dwóch ostatnich osad w finale wyższym z dwoma pierwszymi z finału niższego. Ewentualna zamiana osad z finału wyższego z osadami z finału niższego następować będzie po porównaniu ich czasów. Osady z lepszymi czasami pozostaną w finale wyższym.
 • W konkurencjach 1x i 2- seniorek i seniorów (oprócz 1xMA i 2-MA) rano i po południu rozgrywane będą finały. Do pierwszych finałów seniorów w sobotę rano osady rozstawione zostaną przez trenerów kadry narodowej poszczególnych grup treningowych na podstawie wyników regat krajowych i międzynarodowych w 2022 roku. Po porannych finałach może nastąpić wymiana połowy osad w poszczególnych finałach z czterema pierwszymi finału niższego, po porównaniu osiągniętych rezultatów. Cztery osady, które osiągnęły najlepsze rezultaty wśród ośmiu porównywanych wystartują  w popołudniowym wyższym finale. W przypadku zgłoszenia do najniższego finału tylko dwóch, trzech czy czterech załóg, to porównanie rezultatów nastąpi pomiędzy nimi, a dwoma, trzema czy czterema ostatnimi osadami finału wyższego.
 • W konkurencji 1xMA i 2-MA rozgrywanej tylko w sobotę rano osady zostaną rozstawione na podstawie wyników Centralnych Wiosennych Regat Długodystansowych 2023 w Kruszwicy. Załogi, które nie startowały w wymienionych regatach zostaną rozstawione przez trenera kadry narodowej w porozumieniu z dyrektorem sportowym.
 • W przypadku zgłoszenia 9, 17, 25, 33 osad to w przedostatnim finale wystartuje 7 załóg, a w ostatnim 2 załogi i dalej system kwalifikacji będzie identyczny jak wyżej.
 • We wszystkich kategoriach osady, które nie zostały rozstawione przez trenerów kadry zostaną rozlosowane w ostatnich kolejnych finałach.

30 kwietnia – NIEDZIELA - rano

1b. 2- KJ/KJM kontrolny   10b. 1x MA/MB  
2b. 1x KJ kontrolny   11b. 1x KL/KBL  
3b. 2- MJ/MJM kontrolny   12b. 1x ML/MBL  
4b. 1x MJ kontrolny   15. 2x KA/KB kontrolny
5b. 1x KJM kontrolny   16. 4- KA/KB kontrolny
6b. 1x MJM kontrolny   17. 2x MA/MB kontrolny
7b. 2- MA/MB     18. 4- MA/MB kontrolny
8b. 2- KA/KB     19. 2x KL/KBL kontrolny
9b. 1x KA/KB     20. 2x ML/MBL kontrolny

30 kwietnia – NIEDZIELA po południu

1c. 2- KJ/KJM kontrolny   10c. 1x MA/MB  
2c. 1x KJ kontrolny   11c. 1x KL/KBL  
3c. 2- MJ/MJM kontrolny   12c. 1x ML/MBL  
4c. 1x MJ kontrolny   21. 2x KA/KB kontrolny
5c. 1x KJM kontrolny   22. 4- KA/KB kontrolny
6c. 1x MJM kontrolny   23. 4x MA/MB/8+ MA/MB kontrolny
7c. 2- MA/MB     24. 4- MA/MB kontrolny
8c. 2- KA/KB     25. 2x KL/KBL kontrolny
9c. 1x KA/KB     26. 2x ML/MBL kontrolny
 • We wszystkich konkurencjach rano i po południu rozegrane zostaną finały.
 • We wszystkich konkurencjach 1x i 2- osady rozstawione zostaną wg kolejności z pierwszego dnia regat przy zachowaniu zasad zamiany osad pomiędzy kolejnymi finałami z pierwszego dnia regat.
 • Załogi w konkurencjach 1x i 2- zachowują ciągłość zgłoszenia z pierwszego dnia regat.
 • W konkurencjach 1x i 2- seniorek i seniorów osady pozostające w rywalizacji po wycofaniu zawodniczek i zawodników startujących drugiego dnia w wyścigach kontrolnych w 2x, 4x i 4-, zostaną odpowiednio przesunięte w górę klasyfikacji poszczególnych finałów.
 • W biegach kontrolnych seniorek i seniorów w 2x, 4x, 4- i 8+ wystartują osady zaproponowane przez trenerów kadry seniorów i młodzieżowej na podstawie selekcji i testów trenerskich oraz inne osady stworzone przez trenerów klubowych.
 • W przypadku zgłoszenia w danym biegu więcej niż ośmiu osad rozegrane zostaną dwa lub więcej równoległych finałów, a podziału na poszczególne biegi dokonają trenerzy kadry młodzieżowej.
 • W przypadku zmiany składów osobowych załóg 2x KL/KLB oraz 2x ML/MBL po południu drugiego dnia regat obowiązuje waga poszczególnych zawodników z porannego ważenia.

Uwaga: PZTW apeluje do klubów, aby do wyścigów juniorów, w tych regatach wystawiać tylko załogi zaawansowane technicznie.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. Obowiązek startu w wyścigach kontrolnych mają zawodniczki i zawodnicy ubiegający się o start w reprezentacji Polski seniorów, młodzieżowej i juniorów.

4.2. Wyścigi kontrolne rozgrywane będą wg zasad kwalifikacji dla poszczególnych grup szkoleniowych.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2023 r. do godz. 24.00.

5.2. W tym samym terminie należy dokonać wpłaty wpisowego za każdą zgłoszoną do startu osobę zgodnie z WIS „Postanowienia ogólne” na konto PZTW. Brak wpłaty wpisowego w wyznaczonym terminie spowoduje nieumieszczenie osady na listach startowych z dalszymi konsekwencjami. Wpisowe za start wszystkich zawodniczek i zawodników w 1x i 2- pokrywają zainteresowane kluby!!! W drugim dniu regat za start w wyścigach kontrolnych 2x KA/KB, 2x KL/KBL, 2x MA/MB, 2x ML/MBL, 4x MA oraz 4- KA/KB, 4- MA/MB i 8+ MA/MB wpisowe nie obowiązuje.

5.3. Każdy z klubów zobowiązany jest do podania na początku zebrania delegatów jednego przedstawiciela (delegata) i tylko on ma prawo do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach do organizatorów i komisji sędziowskiej; dokonywania wszelkich zmian, odbioru programów i wyników, wnoszenia protestów, prezentacji dokumentów zawodników i inne.

5.4. Lista zgłoszonych osad zostanie umieszczona na stronie internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl w dniu 26.04.2023 r.

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Wycofania i zmiany w składzie osad można dokonywać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl do 3 godzin przed zebraniem delegatów w dniu 28.04.2023 r. Po tym terminie wszelkie wycofania osad obłożone zostaną karą regulaminową zgodnie z WIS „Postanowienia ogólne”.

6.2. Zebranie delegatów odbędzie się w sali audiowizualnej w budynku mety toru regatowego Malta w dniu 28.04.2023 r. o godz. 17.00.

6.3. Zgłoszenie do biegów kontrolnych 2x KA/KB, 2x KL/KBL, 2x MA/MB, 2x ML/MBL, 4x MA oraz 4- KA/KB, 4- MA/MB i 8+ MA/MB drugiego dnia regat należy dokonać w systemie zgłoszeniowym lub w uzasadnionych przypadkach braku dostępu, mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do 1 godziny po ostatnim starcie pierwszego dnia regat.

6.4. Program ostateczny przedbiegów wywieszony będzie na stronie internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl 2 godz. po zakończeniu zebrania delegatów.

6.5. Zebranie sędziów odbędzie się w dniu 29.04.2023 r. o godz. 8.00 na mecie w sali audiowizualnej toru regatowego Malta.

6.6. Zapotrzebowanie na noclegi należy przesłać w terminie do dnia 21.04.2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - WZTW Poznań
ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań.

Uwaga!    

Zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym (pkt. 5.4) zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu.

Zobacz także

Wyniki regat

8.06Warsaw Head. International Rowing Regatta
Warszawa
8.06Memoriał W. Żyto
Kalisz
8-9.06I Puchar Polski w wioślarstwie morskim
Gdańsk

Zobacz wszystkie wyniki