Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Kalendarz 2022

Kalendarz 2021

Kalendarz 2020

Kalendarz 2019

Kalendarz 2018

Kalendarz 2017

Kalendarz 2016

Kalendarz 2015

CENTRALNE KONTROLNE REGATY JUNIORÓW

1. TERMIN I MIEJSCE

Regaty odbędą się w dniach 26-27 czerwca 2021 r. na torze regatowym w Kruszwicy. Tor przewidziany jest do jednoczesnego startu 6 osad.

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

Regaty organizuje KS "Gopło" Kruszwica pod nadzorem merytorycznym PZTW. Komisję Sędziów powołuje PZTW.

Sędzia Główny - Grzegorz Woldański
Z-ca Sędziego Głównego - Marek Lepek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Stefan Janeczek
Starszy Sekretarz - Katarzyna Ohl
Starszy Sędzia Komisji Kontroli - Anna Andrzejak
Przedstawiciel Kolegium Sędziów - Marta Marszałek
Przedstawiciel PZTW - Ryszard Stadniuk

3. PROGRAM REGAT

26.06.2021 SOBOTA rano

1. 1x DZ przedbiegi   12. 2- MJM przedbiegi - bieg kontrolny
2. 4x DZ przedbiegi   13. 1x MJ przedbiegi - bieg kontrolny
3. 8x+ DZ przedbiegi   14. 1x MJM przedbiegi - bieg kontrolny
4. 2x CH przedbiegi   15. 4x+ KJM przedbiegi
5. 4x+ CH przedbiegi   16. 4x KJ/KJM przedbiegi
6. 8x+ CH przedbiegi   17. 4- KJ/KJM przedbiegi
7. 2- KJ przedbiegi - bieg kontrolny   18. 2x KJ/KJM przedbiegi
8. 2- KJM przedbiegi - bieg kontrolny    19. 4x MJ/MJM przedbiegi
9. 1x KJ przedbiegi - bieg kontrolny    20. 4- MJ/MJM przedbiegi
10. 1x KJM przedbiegi - bieg kontrolny    21. 2x MJ/MJM przedbiegi 
11. 2- MJ przedbiegi - bieg kontrolny    22. 8+ MJ/MJM przedbiegi 

26.06.2021 SOBOTA po południu

23. 2x DZ przedbiegi   13. 1x MJ finały - bieg kontrolny
24. 4x+ DZ przedbiegi   14. 1x MJM finały - bieg kontrolny
25. 1x CH przedbiegi   15. 4x+ KJM finały
26. 4x CH przedbiegi   16. 4x KJ/KJM finały
7. 2- KJ finały - bieg kontrolny   17. 4- KJ/KJM finały
8. 2- KJM finały - bieg kontrolny   18. 2x KJ/KJM finały
9. 1x KJ finały - bieg kontrolny   19. 4x MJ/MJM finały
10. 1x KJM finały - bieg kontrolny   20. 4- MJ/MJM finały
11. 2- MJ finały - bieg kontrolny   21. 2x MJ/MJM finały
12. 2- MJM finały - bieg kontrolny   22. 8+ MJ/MJM finały

27.06.2021 NIEDZIELA rano

1. 1x DZ finały   30. 1x MJ/MJM przedbiegi
2. 4x DZ finały   31. 4x+ KJM przedbiegi
3. 8x+ DZ finały   32. 4x KJ/KJM przedbiegi
4. 2x CH finały   33. 4- KJ/KJM przedbiegi
5. 4x+ CH finały   34. 2x KJ/KJM przedbiegi
6. 8x+ CH finały   35. 4x MJ/MJM przedbiegi
27. 2- KJ/KJM przedbiegi   36. 4- MJ/MJM przedbiegi
28. 1x KJ/KJM przedbiegi   37. 2x MJ/MJM przedbiegi
29. 2- MJ/MJM przedbiegi   38. 8+ KJ/KJM przedbiegi

27.06.2021 NIEDZIELA po południu

23. 2x DZ finały   31. 4x+ KJM finały
24. 4x+ DZ finały   32. 4x KJ/KJM finały
25. 1x CH finały   33. 4- KJ/KJM finały
26. 4x CH finały   34. 2x KJ/KJM finały
27. 2- KJ/KJM finały   35. 4x MJ/MJM finały
28. 1x- KJ/KJM finały   36. 4- MJ/MJM finłały
29. 2- MJ/MJM finały   37. 2x MJ/MJM finały
30. 1x MJ/MJM finały   38. 8+ KJ/KJM finały

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. W wyścigach kontrolnych (biegi 7-14) mają obowiązek startu wszyscy zawodnicy kandydujący do reprezentacji narodowej na Mistrzostwa Świata Juniorów, Coupe de la Jeunesse i Olimpic Hopes.

4.2. W kategorii juniorek i juniorów (KJ, MJ) dozwolone są maksymalnie cztery starty dziennie z zachowaniem minimum dwugodzinnej przerwy pomiędzy wyścigami, jednak nie więcej niż w dwóch konkurencjach. Udział w eliminacjach liczy się jako start. Powtórzony wyścig nie jest liczony jako start dodatkowy, ale musi być poprzedzony dwugodzinną przerwą. Dystans 2000 m.

4.3. W kategorii juniorek i juniorów młodszych (KJM, MJM) dozwolone są maksymalnie dwa starty dziennie z zachowaniem minimum dwugodzinnej przerwy pomiędzy wyścigami. Udział w eliminacjach liczy się jako start. Powtórzony wyścig nie jest liczony jako start dodatkowy, ale musi być poprzedzony dwugodzinną przerwą. Dystans 2000 m.

4.4. W kategorii dziewcząt i chłopców (DZ, CH) dozwolone są dwa starty dziennie z zachowaniem minimum dwugodzinnej przerwy pomiędzy wyścigami. Pomiędzy pierwszym a drugim blokiem konkurencji młodzików zachowana zostanie wymagana przerwa dwóch godzin. Udział w eliminacjach liczy się jako start. Powtórzony wyścig nie jest liczony jako start dodatkowy, ale musi być poprzedzony dwugodzinną przerwą. Biegi eliminacyjne dziewcząt i chłopców odbędą się w sobotę i będą rozgrywane od startu do „1500m”, natomiast finały w niedzielę będą rozgrywane od „500 m” (ze startu lotnego) do mety.

4.5. Zawodniczki i zawodnicy – młodzicy i juniorzy młodsi mają obowiązek używania wioseł typu MACON. W przypadku osad mieszanych, składających się z juniorów i juniorów młodszych, juniorzy młodsi mają obowiązek startu na wiosłach MACON. Rodzaj wioseł dla pozostałych członków tej osady indywidualnie według uznania ustala trener załogi.

4.6. W wyznaczonych wyścigach kontrolnych rozegrane zostaną rano przedbiegi, a po południu finały. Do przedbiegów kontrolnych juniorów i juniorów młodszych w sobotę rano osady rozstawione zostaną w kolejności na podstawie rankingu po Centralnych Kwalifikacyjnych Regatach Otwarcia Sezonu rozegranych 01-02.05.2021 r. w Poznaniu.

4.7. W pozostałych konkurencjach juniorów i juniorów młodszych rozegrane zostaną w sobotę i w niedzielę rano – przedbiegi i po południu - finały.

4.8 Zgłoszeń do wszystkich konkurencji (w obu dniach regat) należy dokonać w regulaminowym terminie.

4.9. We wszystkich konkurencjach do finałów załogi awansować będą wg następujących wariantów:
Wariant 1. Mniej niż sześć przedbiegów. Do pierwszego finału awansują zwycięzcy przedbiegów. Finał A zostaje uzupełniony przez osady, które uzyskały kolejne najlepsze czasy. W kolejnych finałach zawodnicy rozstawieni zostają wg uzyskanych czasów.
Wariant 2. Sześć przedbiegów. Do finału awansują zwycięzcy przedbiegów. W kolejnych finałach zawodnicy rozstawieni zostają wg uzyskanych czasów.
Wariant 3. Więcej niż sześć przedbiegów. Spośród wszystkich zwycięzców przedbiegów, sześć osad z najlepszymi czasami zakwalifikuje się do finału A. Pozostali zwycięzcy przedbiegów wystartują w finale B. Wolne miejsca w finale B uzupełnione zostaną przez osady posiadające kolejne najlepsze czasy z przedbiegów. W kolejnych finałach zawodnicy rozstawieni zostają wg uzyskanych czasów.

4.10. We wszystkich konkurencjach w przypadku zgłoszenia 7, 13, 19, 25 osad to w przedostatnim finale wystartuje 5 załóg, a w ostatnim 2 załogi.

4.11. W przypadku zgłoszenia sześciu lub mniejszej ilości osad we wszystkich konkurencjach będą rozgrywane OBOWIĄZKOWE „WYŚCIGI O TORY”

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2021 r. do godz. 24.00.

5.2. W tym samym terminie należy dokonać wpłaty wpisowego zgodnie z WIS 2021 „Postanowienia ogólne” na konto PZTW.

5.3. Brak wpłaty wpisowego w wyznaczonym regulaminem regat terminie spowoduje nieumieszczenie osady na listach startowych z dalszymi konsekwencjami.

5.4. Każdy z klubów zobowiązany jest do podania na początku zebrania delegatów jednego przedstawiciela (delegata) i tylko on ma prawo do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach do organizatorów i komisji sędziowskiej; dokonywania wszelkich zmian, odbioru programów i wyników, wnoszenia protestów, prezentacji dokumentów zawodników i inne.

5.5. Lista zgłoszonych osad zostanie umieszczona na stronie internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl w dniu 22.06.2021 r.

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Zapotrzebowanie na noclegi i wyżywienie należy przesłać na adres: Klub Wioślarski „Gopło” Kruszwica Półwysep Rzępowski skr. poczt. 33, 88-150 Kruszwica w terminie do 15.06.2021 r.

6.2. Dodatkowe zgłoszenia, wycofania, zmiany w składzie osad dokonywać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl do 3 godzin przed zebraniem delegatów lub w sekretariacie regat.

6.3. Zebranie delegatów odbędzie się w dniu 25.06.2021 r. o godz. 17.00 w formie online na kanale YouTube Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo.

6.4. Program ostateczny przedbiegów zamieszczony zostanie na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl 3 godz. po zebraniu delegatów oraz wywieszony będzie w wiosce wioślarskiej i na mecie regat od godz. 8.00 w dniu 26.06.2021 r.

6.5. Zebranie Komisji Sędziów w dniu 26.06.2021 r. o godz. 8.00 w siedzibie klubu KW „Gopło” Kruszwica.

Uwaga! Zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym (pkt. 5.4) zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu.

Zobacz także

Wyniki regat

27-31.07Młodzieżowe Mistrzostwa Świata
Mistrzostwa Świata Juniorów
Varese (Włochy)
5-7.08Enea Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
Enea Mistrzostwa Polski Młodzików
Poznań
5-7.08Coupe de la Jeunesse
Ourense (Hiszpania)

Zobacz wszystkie wyniki