Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Kalendarz 2023

Kalendarz 2022

Kalendarz 2021

Kalendarz 2020

Kalendarz 2019

Kalendarz 2018

Kalendarz 2017

Kalendarz 2016

Kalendarz 2015

CENTRALNE KONTROLNE REGATY JUNIORÓW

1. TERMIN I MIEJSCE

Regaty odbędą się w dniach 29-30 maja 2021 r. na torze regatowym w Kruszwicy. Tor przewidziany jest do jednoczesnego startu 6 osad.

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

Regaty organizuje KS "Gopło" Kruszwica pod nadzorem merytorycznym PZTW. Komisję Sędziów powołuje PZTW.

Sędzia Główny - Jerzy Erdman
Z-ca Sędziego Głównego - Jadwiga Olkiewicz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Stefan Janeczek
Starszy Sekretarz - Maciej Horwacik
Starszy Sędzia Komisji Kontroli - Dagmara Jurkiewicz
Przedstawiciel Kolegium Sędziów - Przemysław Knigawka
Przedstawiciel PZTW - Jacek Karolak

3. PROGRAM REGAT

29.05.2021 SOBOTA

1. 1x KJM przedbiegi   18. 2x KJ/KJM przedbiegi
2. 2- KJM przedbiegi   19. 4x MJ/MJM przedbiegi
3. 1x MJM przedbiegi   20. 8+ KJ/KJM przedbiegi
4. 2- MJM przedbiegi   21. 4- MJ/MJM przedbiegi
5. 4+ MJ/MJM przedbiegi   1. 1x KJM finał
6. 4x+ KJM przedbiegi   2. 2- KJM finał
7. 1x KJ przedbiegi    3. 1x MJM finał
8. 2- KJ przedbiegi    4. 2- MJM finał
9. 4+ KJ/KJM przedbiegi    22. 1x CH przedbiegi
10. 4x+ MJM przedbiegi    23. 2x DZ przedbiegi 
11. 1x MJ przedbiegi    24. 4x+ DZ przedbiegi 
12. 2- MJ przedbiegi    25. 4x CH przedbiegi 
13. 1x DZ przedbiegi    26. 8x+ CH przedbiegi 
14. 2x CH przedbiegi    27. 2x MJ/MJM przedbiegi 
15. 4x+ CH przedbiegi    28. 4x KJ/KJM przedbiegi 
16. 4x DZ przedbiegi    29. 8+ MJ/MJM przedbiegi 
17. 8x+ DZ przedbiegi    30. 4- KJ/KJM przedbiegi 

30.05.2021 NIEDZIELA

31. 4+ MJM przedbiegi   18. 2x KJ/KJM finał
32. 2x KJM przedbiegi   19. 4x MJ/MJM finał
33. 4- KJM przedbiegi   20. 8+ KJ/KJM finał
34. 4x KJM przedbiegi   21. 4- MJ/MJM finał
35. 2x MJM przedbiegi   31. 4+ MJM finał
36. 4- MJM przedbiegi   32. 2x KJM finał
37. 4x MJM przedbiegi    33. 4- KJM finał
5. 4+ MJ/MJM finał   34. 4x KJM finał
6. 4x+ KJM finał   35. 2x MJM finał
7. 1x KJ finał   36. 4- MJM finał
8. 2- KJ finał   37. 4x MJM finał
9. 4+ KJ/KJM finał   22. 1x CH finał
10. 4x+ MJM finał   23. 2x DZ finał
11. 1x MJ finał   24. 4x+ DZ finał
12. 2- MJ finał   25. 4x CH finał
13. 1x DZ finał   26. 8x+ CH finał
14. 2x CH finał   27. 2x MJ/MJM finał
15. 4x+ CH finał   28. 4x KJ/KJM finał
16. 4x DZ finał   29. 8+ MJ/MJM finał
17. 8x+ DZ finał   30. 4- KJ/KJM finał

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. Do popołudniowych finałów załogi awansować będą wg następujących wariantów:
    Wariant 1. Mniej niż sześć przedbiegów. Do pierwszego finału awansują zwycięzcy przedbiegów. Finał A zostaje uzupełniony przez osady, które uzyskały kolejne najlepsze czasy. W kolejnych finałach zawodnicy rozstawieni zostają wg uzyskanych czasów.
    Wariant 2. Sześć przedbiegów. Do finału awansują zwycięzcy przedbiegów. W kolejnych finałach zawodnicy rozstawieni zostają wg uzyskanych czasów.
    Wariant 3. Więcej niż sześć przedbiegów. Spośród wszystkich zwycięzców przedbiegów, sześć osad z najlepszymi czasami zakwalifikuje się do finału A. Pozostali zwycięzcy przedbiegów wystartują w finale B. Wolne miejsca w finale B uzupełnione zostaną przez osady posiadające kolejne najlepsze czasy z przedbiegów. W kolejnych finałach zawodnicy rozstawieni zostają wg uzyskanych czasów.  

4.2. Dopuszcza się start zawodników w dwóch konkurencjach (dot. juniorów, juniorów młodszych i młodzików) przy zachowaniu dwugodzinnej przerwy między startami.

4.3. Pomiędzy blokami juniorów i młodzików będzie zachowana przerwa 2 godziny.

4.4. W przypadku zgłoszenia 6 lub mniej osad w sobotę odbędą sie obowiązkowe biegi o tory.

4.5. W przypadku zgłoszenia 7 lub 13 osad, w niedzielę w finale wystartuje 5 osad, dwie pozostałe w finale niższym.

4.6. W przypadku wywrotki zawodnik dopuszczony jest do startu w drugim dniu regat z ostatniej pozycji.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1. Zgłoszenia do obu dni regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2021 r. do godz. 24.00.

5.2. W tym samym terminie należy dokonać wpłaty wpisowego za każdą zgłoszoną do regat osobę na konto PZTW.

5.3. Kopie potwierdzenia wpłaty wpisowego za każdą zgłoszoną osobę należy przesłać na adres organizatora. Brak wpłaty wpisowego lub potwierdzenia w wyznaczonym regulaminem regat terminie spowoduje nieumieszczenie osady na listach startowych z dalszymi konsekwencjami. Oryginał dowodu wpłaty wpisowego delegaci winni mieć przy sobie celem okazania ich organizatorowi regat.

5.4. Każdy z klubów zobowiązany jest do podania na początku zebrania delegatów jednego przedstawiciela (delegata), który jedynie będzie uprawniony do występowania w imieniu klubu we wszystkich sprawwach do organizatorów i komisji sędziowskiej, dokonywania wszelkich zmian, odbioru programów i wyników, wnoszenia protestów, prezentacji dokumentów zawodników i inne.

5.5. Lista zgłoszonych osad zostanie umieszczona na stronie internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl w dniu 26.05.2021 r.

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Dodatkowe zgłoszenia, wycofania i zmiany w składzie osad można dokonywać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl do 3 godzin przed zebraniem delegatów.

6.2. Zebranie delegatów odbędzie się w dniu 28.05.2021 r. o godz. 17.00 w formie online na kanale YouTube Fundacji Wilekopolskie Wioślarstwo.

6.3. Program ostateczny przedbiegów wywieszony będzie na stronie internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl 3 godz. po zakończeniu zebrania delegatów oraz w wiosce wioślarskiej i na mecie regat od godz. 8.00 w dniu 29.05.2021 r.

6.4. Zebranie sędziów odbędzie się w dniu 29.05.2021 r. o godz. 8.00 w siedzibie klubu KW "Gopło" Kruszwica.

6.5. Zapotrzebowanie na noclegi i wyżywienie należy przesłać na adres: Klub Wioślarski "Gopło" Kruszwica, Półwysep Rzępowski skr. poczt. 33, 88-150 Kruszwica w terminie do 20.05.2021 r.

Uwaga!
Zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym (pkt. 5.4) zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu.

Zobacz także

Wyniki regat

17-18.09XIV Mistrzostwa Polski w Sprincie
XXXIX Memoriał Juliusza Kawieckiego
Płock
18-25.09Mistrzostwa Świata Seniorów
Racice (Czechy)
24.09XXXI Wielka Wioślarska o Puchar Brdy
Bydgoszcz

Zobacz wszystkie wyniki