Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
COS
Partner
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Kalendarz 2024

Kalendarz 2023

Kalendarz 2022

Kalendarz 2021

Kalendarz 2020

Kalendarz 2019

Kalendarz 2018

Kalendarz 2017

Kalendarz 2016

Kalendarz 2015

CENTRALNE KONTROLNE REGATY JESIENNE

1. TERMIN I MIEJSCE

Regaty odbędą się w dniach 23-24 października 2021 r. w Poznaniu na torze regatowym Malta. Tor w tych regatach przewidziany jest do jednoczesnego startu 8 osad.

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

Organizator zawodów jest Polski Związek Towarzystw Wioślarskich. Realizatorem technicznym jest Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo. Komisję Sędziów powołuje PZTW.

Sędzia Główny - Anna Widun
Z-ca Sędziego Głównego - Monika Kuczma
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Aleksander Daniel
Starszy Sekretarz - Maria Szymerowska
Starszy Sędzia Komisji Kontroli - Radosław Lewandowski
Przedstawiciel Kolegium Sędziów - Katarzyna Kowalczuk
Przedstawiciel PZTW - Przemysław Knigawka

3. PROGRAM REGAT

1. 2- KJ/KJM kontrolny   10. 2- KA/KB kontrolny
2. 1x KJ kontrolny - Patronat TW Polonia   11. 1x KA/KB kontrolny
3. 1x KJM kontrolny   12. 2- MA/MB kontrolny
4. 2- MJ/MJM kontrolny   13. 1x MA/MB kontrolny
5. 1x MJ kontrolny - Patronat TW Polonia   14. 1x KL/KBL kontrolny
6. 1x MJM kontrolny   15. 2- ML/MBL kontrolny
7. 1x KJL     16. 1x ML/MBL kontrolny
8. 2- MJL     17. 2- KL/KBL kontrolny
9. 1x MJL          

W sobotę 23.10.2021 biegi nr 2 1xKJ i nr 5 1xMJ rozgrywane są pod patronatem klubu TW Polonia Poznań z okazji jubieluszu 100-lecia powstania klubu. Zwycięzcy wyścigów otrzymają pamiątkowe puchary i okolicznościowe nagrody.

  • Biegi 1–6 są wyścigami kontrolnymi do reprezentacji narodowej juniorów na rok 2022, a 10-16 do reprezentacji narodowych młodzieżowej i seniorów.
  • Rozegrane będą wg systemu: sobota rano - przedbiegi, a w sobotę po południu oraz niedzielę rano i po południu - finały.
  • W przypadku, gdy do biegów zgłoszonych zostanie 8 lub mniej osad zamiast przedbiegów rozegrane będą wyścigi o tory.
  • W przypadku zgłoszenia 9, 17, 25… osad w danej konkurencji, w przedostatnim finale wystartuje 7 osad, a w ostatnim 2 osady. Pomiędzy tymi finałami na popołudniowe wyścigi nastąpi wymiana tylko jednej osady pod warunkiem, że załoga z niższego finału uzyska lepszy czas niż ostatnia z finału wyższego.  
  • Do przedbiegów zawodniczki i zawodnicy zostaną rozstawieni przez pion szkolenia PZTW.
  • Kwalifikacje do poszczególnych finałów następować będą na podstawie czasów i miejsc uzyskanych w przedbiegach. Tory w finałach będą przydzielane będą według zasad: osady z najlepszymi czasami uzyskanymi w przedbiegach otrzymają tory środkowe, a z najsłabszymi – tory zewnętrzne.
  • W zależności od ilości zgłoszonych do danej konkurencji załóg awans do poszczególnych finałów uzyskają osady:

Wariant 1. Mniej niż osiem przedbiegów. Do pierwszego finału A awansują zwycięzcy przedbiegów. W zależności od ilości pozostałych miejsc w tym finale zostanie uzupełniony przez osady, które uzyskały kolejne najlepsze czasy. W kolejnych finałach osady zestawione zostaną wg uzyskanych czasów.

Wariant 2. Osiem przedbiegów. Do pierwszego finału A awansują zwycięzcy przedbiegów. W kolejnych finałach osady zestawione zostaną wg uzyskanych czasów.

Wariant 3. Więcej niż osiem przedbiegów. Spośród wszystkich zwycięzców przedbiegów, osiem osad z najlepszymi czasami zakwalifikuje się do finału A. Pozostali zwycięzcy przedbiegów wystartują w finale B. Wolne miejsca w finale B uzupełnione zostaną przez posiadające kolejne najlepsze czasy z przedbiegów. W kolejnych finałach zawodnicy rozstawieni zostaną wg uzyskanych czasów.

  • Po każdej serii finałów w sobotę i w niedzielę nastąpić może wymiana ostatnich czterech osad w finale wyższym z pierwszymi czterema osadami finału niższego po porównaniu czasów uzyskanych na mecie.
  • Cztery z tych ośmiu załóg posiadające lepsze rezultaty wystartują w wyższym finale.
  • W przypadku startu w najniższym finale tylko dwóch, trzech czy czterech załóg, to porównanie rezultatów nastąpi pomiędzy nimi, a dwoma, trzema czy czterema ostatnimi osadami finału wyższego.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. Z obowiązkowego startu w regatach zwolnieni są jedynie członkowie reprezentacji olimpijskiej Igrzysk Olimpijskich w Tokio. W wyścigach kontrolnych obowiązek startu mają zawodniczki i zawodnicy:
    - ubiegający się o prawo startu w reprezentacjach w 2022 roku
    - pobierający stypendium sportowe z PZTW
    - członkowie i kandydaci do ACSS
    - uczniowie SMS
    - członkowie i kandydaci do kadr wojewódzkich
    - kandydaci i członkowie innych programów prowadzonych przez PZTW

UWAGA: W przypadku choroby lub kontuzji należy dostarczyć przedstawicielowi pionu szkolenia PZTW zwolnienie lekarskie.

4.2. W kategorii KA/KB i MA/MB prawo startu mają juniorki i juniorzy urodzeni w 2003 roku. W regatach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 2007 roku z obowiązkiem startu na wiosłach typu Macon i w biegach juniorów młodszych. Jednocześnie dopuszcza się możliwość startu zawodniczek i zawodników w grupie wiekowej juniorów młodszych na wiosłach typu Big blade.

4.3. W kategorii juniorek i juniorów (KJ, MJ) dozwolone są maksymalnie cztery starty dziennie. Udział w eliminacjach liczy się jako start. Powtórzony wyścig nie liczy się jako dodatkowy start. Dystans 2000 m.

4.4. Juniorki i juniorzy młodsi (KJM, MJM) mają prawo startu w konkurencjach juniorów przy zachowaniu zasady maksymalnie dwóch startów dziennie z minimum dwugodzinną przerwą pomiędzy wyścigami. Udział w eliminacjach liczy się jako start. Powtórzony wyścig nie liczy się jako dodatkowy start, ale musi być poprzedzony dwugodzinną przerwą. Dystans 2000 m.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2021 r. do godz. 24.00.

5.2. W tym samym terminie należy dokonać wpłaty wpisowego zgodnie z WIS 2021 „Postanowienia ogólne” na konto PZTW. Brak wpłaty wpisowego lub potwierdzenia w wyznaczonym regulaminem regat terminie spowoduje nieumieszczenie osady na listach startowych z dalszymi konsekwencjami. Oryginał dowodu wpłaty wpisowego delegaci winni mieć przy sobie celem okazania ich organizatorowi regat.

5.3. Każdy z klubów zobowiązany jest do podania na początku zebrania delegatów jednego przedstawiciela (delegata) i tylko on ma prawo do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach do organizatorów i komisji sędziowskiej; dokonywania wszelkich zmian, odbioru programów i wyników, wnoszenia protestów, prezentacji dokumentów zawodników i inne.

5.4. Lista zgłoszonych osad zostanie umieszczona na stronie internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl w dniu 19.10.2021 r.

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Wycofania i zmiany w składzie osad można dokonywać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl do 3 godzin przed zebraniem delegatów w dniu 22.10.2021 r. Po tym terminie wszelkie wycofania osad obłożone zostaną karę regulaminową zgodnie z  WIS 2021 „Postanowienia ogólne.”

6.2. Zebranie delegatów odbędzie się w sali audiowizualnej toru regatowego Malta w dniu 22.10.2021 r. o godz. 17.00.

6.3. Program ostateczny przedbiegów wywieszony będzie na stronie internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl 3 godz. po zakończeniu zebrania delegatów oraz w wiosce wioślarskiej i na mecie regat od godz. 8.00 w dniu 23.10.2021 r.

6.4. Zebranie sędziów odbędzie się w dniu 23.10.2021 r. o godz. 8.00 na mecie w sali audiowizualnej toru regatowego Malta.

6.5. Zapotrzebowanie na nocleg i wyżywienie należy przesyłać na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 7.10.2021 r.

Uwaga!    

Zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym (pkt. 5.4) zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu.

Zobacz także

Wyniki regat

19-21.05Akademickie Mistrzostwa Polski 
20.05VI Maraton Toruń-Bydgoszcz
Toruń-Bydgoszcz
20-21.05Mistrzostwa Europy Juniorów
Brive la Gaillarde (Francja)

Zobacz wszystkie wyniki